HIV Erklärvideos BIH

HIV KOMPAKT – FILM S OBJAŠNJENJIMA NA VIŠE JEZIKA

Činjenice, pozadina i pomoć

Borba s HIV-om i njegovo liječenje značajno se promijenilo tokom desetljeća. Sljedeći animirani filmovi vam daju pregled sadašnje situacije u vezi sa osobama zaraženim HIV-om kao i izglede za uglavnom normalan život.

Odaberite vaš jezik:

Osnovne informacije i brojke o HIV-u

U prvom poglavlju ćete saznati neke osnovne činjenice o HIV-u – na primjer, koliko je ljudi širom svijeta i u Austriji zaraženo HIV-om i šta u stvari znači pojam HIV.

Kada sam HIV pozitivan/a, šta se događa u mom tijelu?

Poglavlje 2: U ovom poglavlju govorimo o tome kako se HI virus ponaša u tijelu, kako napada imunološki sistem, kako se širi i u konačnici kako se aktivira.

Kako se HIV multiplicira i kako ga možemo zaustaviti?

Poglavlje 3: Ovaj dio pokazuje u kojim vremenskim tačkama ili u kojim tačkama se multipliciranje HI virusa u tijelu može zaustaviti ili suzbiti.

Zaraza i načini zaraze

Poglavlje 4: HI virus se praktički ne može prenijeti u svakodnevnom životu. Ovaj videozapis pruža informacije o stvarnim putevima zaraze i mogućnostima da se zaštitite.

Liječenje u slučaju da sam HIV pozitivan/a

Poglavlje 5: Zahvaljujući inovativnim lijekovima, danas je omogućeno da HIV pozitivne osobe mogu voditi gotovo normalan život. U ovom poglavlju ćete saznati šta je potrebno uzeti u obzir tokom terapije lijekovima.

Želja za djecom i trudnoća

Poglavlje 6: Danas je za HIV pozitivne osobe također moguće da imaju zdravo dijete, što je detaljnije objašnjeno u ovom dijelu.

Živjeti s HIV-om danas

Poglavlje 7: Ovaj videozapis pruža sažetak sadašnjeg statusa HIV terapije i daljnje informacije o tome kako ostati zdrav/a uprkos HIV infekciji.