HIV Erklärvideos BG

ХИВ НАКРАТКО – РАЗЯСНИТЕЛЕН ФИЛМ НА НЯКОЛКО ЕЗИКА

Факти, контекст и помощ

През последните десетилетия борбата с ХИВ и неговото лечение се промениха значително. Следващите анимационни филми ще Bи запознаят с настоящото положение на хората, заразени с ХИВ, както и с перспективите за водене на един до голяма степен нормален живот.

Изберете Вашия език:

Основна информация и цифри за ХИВ

В първа глава ще научите някои основни факти за ХИВ – например колко хора в света и в Австрия са заразени с ХИВ и какво всъщност означава наименованието ХИВ.

Какво се случва в тялото ми, ако съм ХИВ-позитивен/а?

Глава 2: тази глава разглежда поведението на ХИВ в организма, това как той атакува имунната система, как се разпространява и накрая как се активира.

Как се размножава ХИВ и как можем да го спрем?

Глава 3: в този раздел са описани етапите и местата, на които може да се спре или потисне размножаването на ХИВ в организма.

Начини на заразяване

Глава 4: в ежедневното общуване предаването на ХИВ е практически невъзможно. Този видеоклип съдържа информация за реалните пътища на заразяване и възможностите за предпазване.

Лечение, ако съм ХИВ позитивен/а

Глава 5: благодарение на иновативните лекарства ХИВ-позитивните хора могат да водят почти нормален начин на живот. В тази глава ще научите какво трябва да се има предвид при провеждането на лекарствена терапия.

Желание за дете и бременност

Глава 6: днес е възможно ХИВ-позитивните хора да станат родители на здраво дете. Това е обяснено по-подробно в този раздел.

Живот с ХИВ в наше време

Глава 7: това видео описва накратко настоящото състояние на терапията на ХИВ и дава допълнителна информация за това как да запазете здравето си въпреки ХИВ инфекцията.